Дистанційне навчання G Suite Електронна реєстрація Освітній портал

Обдаровані діти

Обдарована дитина - та, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має передумови до цього) у тому або іншому виді діяльності.

В аспекті створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня в освітньому закладі протягом навчального року раціонально використовуються години варіативної частини навчальних планів; впроваджуються інноваційні технології навчання та сучасних педагогічних концепцій (розвиток технологій критичного мислення, комунікативні технології у вивченні іноземних мов, технології інтенсифікації, проблемне навчання тощо).

Основні завдання роботи з обдарованою молоддю:

 • забезпечення оптимальних умов для реалізації особистості учня;
 • створення науково-методичного, психологічного і медичного супроводу обдарованих дітей;
 • постійний пошук ефективних методів, прийомів, форм роботи з учнями, які мають високий рівень мотивації;
 • формування інтелектуальної еліти в закладі;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • досягнення відповідності статусу гімназії реальному рівню інтелектуального розвитку учня;
 • стимулювання та мотивація самореалізації учнів;
 • стимулювання педагогів для роботи з обдарованими учнями (система заохочень);
 • вивчення досвіду роботи з обдарованими учнями в районі, місті, країні.

Основні напрямки діяльності:

 • створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності;
 • систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості;
 • проведення засідань педагогічної ради з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;
 • створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей;
 • залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель";
 • створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • організація і проведення гімназійних, міських  олімпіад із базових дисциплін;
 • формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини;
 • підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми;
 • організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках;
 • забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах;
 • здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей;
 • розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними;
 • розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях методичних об'єднань учителів, педагогічних рад, нарадах при директорі.

Переможці олімпіад


Переможці олімпіад 2022-2023 н.р.

Переможці олімпіад 2021-2022 н.р.

Переможці олімпіад 2020-2021 н.р.

Переможці олімпіад 2019-2020 н.р.

Участь у Всеукраїнських конкурсах та заходах


Участь у Всеукраїнських конкурсах та заходах 2022-2023 н.р.

Участь у Всеукраїнських конкурсах та заходах 2021-2022 н.р.

Участь у Всеукраїнських конкурсах та заходах 2020-2021 н.р.

Участь у Всеукраїнських конкурсах та заходах 2019-2020 н.р.

Гімназія має власну систему роботи з обдарованими учнями


Виявлення обдарованих дітей

Конкурсний відбір, діагностика. Створення банку даних із урахуванням типів обдарованості

Створення належних умов для розкриття потенційних можливостей дітей

Через навчальні плани школи, залучення сім’ї, роботу психолога, факультативи, індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, інтелектуальні ігри

Максимальне розкриття обдарованості та якнайповніша реалізація можливостей

Предметні тижні, традиційні свята, конкурси. Спільна робота з ВНЗ, МАН

Формування колективу вчителів, які готові працювати з обдарованими дітьми

учителів у роботі творчих груп, семінарів, тренінгів, круглих столів

План роботи з обдарованими учнями на 2022-2023 н.р.

План роботи з обдарованими учнями на 2021-2022 н.р.