Дистанційне навчання G Suite Електронна реєстрація Освітній портал

Про наш ліцей

Наша гімназія заснована в 1993 році. За час свого існування вона перетворилася на потужний навчально-методичний центр з питань вивчення іноземних мов.

Концептуальні засади гімназії були розроблені і закладені засновником гімназії, її директором Ткаченком Віктором Олександровичем.

Жовтоводська гуманітарна гімназія ім. Лесі Українки при Дніпропетровському національному університеті є освітнім закладом нового типу гуманітарного профілю з поглибленим вивченням іноземних мов, в якому через розвиваюче соціально-культурне середовище забезпечується фундаментальна загальноосвітня підготовка учнів, спрямована на всебічний розвиток особистості в умовах школи відкритого суспільства.

Зміст освіти гімназії, її гуманітарну спрямованість визначили заступники директора Хмуренко Валентина Анатоліївна та Кириченко Валентина Іванівна. На якісно новому рівні організацією навчального процесу займалися Таран Лариса Іванівна, Власюк Валентина Федорівна, Ярош Микола Іванович.Сьогодні про це дбають Світлана Йосипівна Коржовська, Людмила Никанорівна Хоменко.

Основи поглибленого вивчення іноземних мов заклали Зайцева Людмила Станіславівна, Ібрагімова Світлана Володимирівна, Масленнікова Марина Сергіївна, Ямаєва Ірина Масалимівна, Коваль Лариса Миколаївна, Волкова Олена Семенівна, Кравченко Тетяна Миколаївна.

Любов до рідної української мови та літератури гімназистам прищеплюють досвідчені педагоги Поліщук Ольга Олександрівна, Антоненко Ліна Миколаївна, Хоменко Людмила Никанорівна, Лисенко Валентина Леонідівна.

Інтерес до історії світової культури розвивали Циганова Валентина Григорівна, Бочарнікова Наталія Гаврилівна, Вінніченко Алла Сергіївна.

Основи фундаментальних знань з математики гімназистам давали Сорока Олена Миколаївна,Бондаренко Віра Миколаївна. Продовжують цю справу Сліпкань Надія Степанівна, Ведута Наталія Григорівна, Мінєєва Тетяна Іванівна.

Душею всіх позаурочних заходів в гімназії, святкування гімназійних традицій і свят були і є Красовська Галина Олександрівна, Ліщук Лідія Олександрівна, Вахромкіна Ірина Миколаївна.

Волкова Тетяна Василівна організувала в гімназії лабораторію інформатики, роботу якої продовжили Макаренко Павло Іванович, Ведута Наталія Григорівна, Бахтин Ірина Миколаївна.

У 2003-2009 роках учителі Бахтин Ірина Миколаївна та Ведута Наталія Григорівна запровадили захист мультимедійних проектів групами випускних класів.

Під керівництвом Бахтин І.М. учні Береза Валерій, Бондаренко Олена та Ємельянова Марина в 2005 році розробили фундаментальний проект "Використання рабської праці українців в роки війни". Ця дослідницька група стала національним переможцем і в серпні 2005 року продовжила свої дослідження вже в Польщі та Німеччині, де перебували українські остарбайтери.

Сьогодні лабораторія інформаційних технологій є серцевиною створеного в гімназії інформаційного середовища, фундаментом для успішного впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. У 2011 році гімназія стала експериментальним закладом всеукраїнського рівня з упровадження медіа-культури у навчально-виховний процес.

У тісній співпраці з факультетами Дніпропетровського національного університету, Національного технічного університету України "КПІ", міжнародними фондами і організаціями гімназія працює над проектами системного розвитку інфраструктури навчально-виховного процесу, у фокусі якого є формування в учнів творчих прагнень по оволодінню знаннями, вмінню орієнтуватись у всерозростаючому інформаційному потоці знань людства; зміцнює міжнародні зв'язки: В.О. Ткаченко і Л.Г.Сава є співавторами довгострокової угоди про співпрацю і освітні обміни між гімназією і ліцеєм Еркман - Шатріан м.Фальсбург (Франція), Л.М.Коваль підготувала понад 30 переможців Міжнародної програми обмінів майбутніх лідерів FLEX (США).

Результатом співпраці гімнащії з Національним технічним університетом України "КПІ" є те, що через гімназію до КПІ щороку вступає на бюджетні місця до 50 учнів шкіл міста як на технічні, так і на гуманітарні спеціальності факультетів. Така діяльність сприяє реалізації принципу наступності у професійному виборі випускників гімназії: понад 70% випускників обирають суспільно-гуманітарний і філологічний напрями навчання у ВНЗ.

Мета закладу:
Через забезпечення змісту освіти, що відповідає державному стандарту з усіх навчальних предметів та задовольняє освітні потреби здібних та обдарованих дітей в одержанні гуманітарної освіти, формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості зі свідомою громадянською позицією, глибоким знанням іноземної мови, готової до професійного самовизначення через здобуття відповідної освіти у вищих навчальних закладах.