Дистанційне навчання G Suite Електронна реєстрація Освітній портал

Методична рада

Положення про кадрову політику КЗЗСО лицею

Основні  завдання  методичної  ради  ліцею


 • реалізувати задачі методичної роботи;
 • направляти та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи, роботу з молодими педагогами;
 • коригувати роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів ліцею;
 • визначати проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних івентів;
 • займатись розробкою основної методичної теми.

Робота методичної ради спрямувана на реалізацію наступних завдань:


 • продовжити роботу з реалізації обласного науково-методичного проекту« Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» та відповідно ліцейної – « Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості здобувачів освіти НУШ» (ІІ етап) за методичними рекомендаціями Дніпровської академії неперервної освіти;
 • активізувати діяльність членів науково-методичної ради з питань організації методичної роботи з вивчення та впровадження інноваційних технологій, використання у роботі педагогічних програмних засобів;
 • безперервність освіти педагогічних працівників;
 • постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;
 • сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;
 • осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;
 • вивчати і аналізувати результативність роботи вчителів, ефективно використовуючи методи спомтереження, діагностування і анкетування;
 • обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;
 • ступінь засвоєння вчителем значущості методичної теми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;
 • координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;
 • розробка основних напрямків методичної роботи;
 • формування цілей та завдань методичної служби;
 • удосконалювати структуру, зміст  і форми організації методичної роботи з педагогічними працівниками на основі моніторингу, діагностування та диференціації;
 • забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;
 • організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;
 • організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;
 • організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;
 • пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;
 • участь в атестації педагогічних працівників;
 • професійне становлення молодих вчителів;
 • співробітництво з іншими ЗЗСО, науковцями міста та області;
 • впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Основні  напрямки  діяльності  методичної  ради


 • аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
 • експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;
 • організація роботи з опанування освітніми технологіями;
 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • використання інформаційних технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази лецею;
 • вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;
 • розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів.

Тематика засідань методичної ради на 2023/2024 навчальний рік

Тематика засідань методичної ради на 2022/2023 навчальний рік

Тематика засідань методичної ради на 2021/2022 навчальний рік