Дистанційне навчання G Suite Електронна реєстрація Освітній портал

Нормативна база

Накази та постанови Кабінету Міністрів України

Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)


Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Постанова від 21 лютого 2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»

Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу (наказ МОН України 14.07.2015 № 762 зі змінами)

Наукова, науково-методична інформація


Концепція Нової української школи

Щодо тривалості уроку в початковій школі. Лист МОН Українивід 02.04.2018 №1/9-190“Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи”

Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Навчання дітей з особливими освітніми потребами


Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Наказ МОН України від 03.05.2018 №447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016, № 8 "Про затвердження Положенн про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 635 « Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

Лист МОН України № 2.5-281 від 05.02.2018 року «Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах»

Ведення документації


Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти"

Накази та протоколи ліцею 2023р.


Наказ №17 Про організацію освітнього процесу ІІ семестру 2022-2023 н.р. в умогах воєнного стану

Наказ про організацію освітнього процесу 2022-2023 н.р. в умогах воєнного стану

Накази та протоколи ліцею


Наказ №78 Про режим роботи групи продовженого дня 2021-2022 н.р.

Витяг з протоколу №11 Про режим роботи групи продовженого дня

Наказ №83 від 22.03.2022 Про зміни до наказу від 31.08.2021 №117

Алгоритм дій під час розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з учнями під час освітнього процесу

Наказ №102 від 27.04.2022 Про зміну норми тривалості робочого часу

Наказ №134 від 01.06.2022 Про зміну норми тривалості робочого часу

Наказ №138 від 28.06.2022 Про зміну норми тривалості робочого часу

Наказ №155 від 17.08.2022 Про зміну норми тривалості робочого часу